2014-2015 Officers

President

Yingqi Tang, Houston Cole Library, tang@jsu.edu

Vice President

Vacant

Past-President

Ying Zhang, ying.zhang@ucf.edu

Treasurer

Sai Deng, sai.deng@ucf.edu

Membership Officer

Huimin Lu, jjhmlu@gmail.com

Web Manager

Xiaojie Duan, xiaojie.duan@usm.edu

 

2014-2015 Membership Liaisons

Alabama — Yingqi Tang

Florida — Zhao Liu

Georgia — TBA

Mississipi — Xiaojie Duan

North Carolina — TBA

South Carolina — Liya Deng

Tennessee — Lin Wu